Care Laser

תקנון הסרת שיער

תקנון: " עד 60 % הנחה " – 2022
1 .ללקוחות הרוכשים טיפולי הסרת שיער בשיטת האזורים או כוכבים במהלך חודש יולי, תינתן הנחה בגובה
של עד 60% בהתאם לפירוט שלהלן :
א. לרוכשים טיפולי הסרת שיער במחיר מחירון של עד 1,000 ₪ תינתן הנחה בשיעור של 20% .
ב. לרוכשים טיפולי הסרת שיער במחיר מחירון שבין 1,001– 4,500 ₪ תינתן הנחה בשיעור של 50% .
ג. לרוכשים טיפולי הסרת שיער במחיר מחירון שבין 4,501 - 9,000 ₪ תינתן הנחה בשיעור של 55% .
ד. לרוכשים טיפולי הסרת שיער במחיר מחירון של 9,001 ₪ ומעלה, תינתן בנחה בשיעור של 60%.
למען הסר ספק, אחוז ההנחה ינוכה ממחיר המחירון המלא:

ה .שיעור ההנחה יקבע לפי העסקה אשר מבוצעת באותו יום בלבד ולא ע"פ סכום העסקאות המצטבר.
לדוגמא: אם בתאריך X בוצעה עסקה בסכום של 1,000 ₪ ובתאריך Y בוצעה עסקה נוספת של 500 ₪ נוספים, סכום העסקה בתאריך X יחושב לפי 20% הנחה וסכום העסקה בתאריך Y יחושב אף הוא לפי 20% הנחה.
ו .המדרג תקף לעסקאות לנשים וגברים כאחד.
ז .אין כפל מבצעים.
ח .תוקף המבצע עד ליום 31.5.2022.
ט .מחיר קודם ניתן לקבל בסניף הרלוונטי.
י .חברת CARE רשאית לשנות את התנאים והמחירון ע"פ שיקול דעתה.
כ .ט.ל.ח

תודה על הרשמתך!

נחזור אלייך בהקדם!

ספרו לחברים שלכם על המבצע>>