Care Laser

תקנון מבצעי הסרת משקפיים

תנאים ומחירון לחברי קופת חולים כללית פלטינום :

 

 1. המחירון תקף ללקוחות קופ”ח חולים כללית, בעלי ותק של 6 חודשים ויותר של חברות בתכנית ” פלטינום “/ פטור מתקופת אכשרה על פי תקנון קופ”ח כללית.
 2. גובה תשלום ההשתתפות העצמית המשולם על ידי הלקוח, כפוף להחלטת קופת חולים ונתון לשינוי על ידה.
 3. אישור זכאות לתיקון ראייה בלייזר בסכום זה, ניתן ע”י קופת חולים כללית ובכפוף לבדיקה מול מערכות קופ”ח כללית.
 4. לשם קבלת הזכאות, הלקוח יידרש ע”י CARE להציג את כרטיס קופ”ח שלו ופרטים מזהים נוספים לצורך בדיקה און ליין במערכות הכללית.
 5. סכום ההשתתפות העצמית מותאם ומשתנה לפי סוג הטיפול אליו הותאם הלקוח בהתאם להמלצת הרופא.
 6. אין כפל מבצעים.

להלן פירוט ההשתתפות העצמית לפי סוגי הטיפולים :

 

מחירון תיקון ראייה לעין אחת

עין אחת

Sbk
Lasik + wavefront

2,630 ₪

עין אחת

Sbk
Lasik + wavefront+PD

2,935 ₪

עין אחת

Prk
+ wavefront

 2,628 ₪

עין אחת

Prk
+ wavefront+PD

2,935 ₪

עין אחת

Femtosecond
Lasik + wavefront (Intralasik )

3,395 ₪

עין אחת

Femtosecond
Lasik + wavefront (Intralasik )+PD

3,450 ₪

 

 

 

 

מחירון תיקון ראייה לשתי עיניים

שתי עיניים

Sbk
Lasik + wavefront

3,800 ₪

שתי עיניים

Sbk
Lasik + wavefront+PD

4,310 ₪

שתי עיניים

Prk
+ wavefront

3,800 ₪

שתי עיניים

Prk
+ wavefront+PD

4,310 ₪

שתי עיניים

Femtosecond
Lasik + wavefront (Intralasik )

5,075 ₪

שתי עיניים

Femtosecond
Lasik + wavefront (Intralasik )+PD

5,085 ₪

 

 

 

                                  

 • תנאים ומחירון לחברי ” מכבי שלי “

 

 1. לחברי קופ”ח חולים “מכבי “, בעלי ותק של 6 חודשים ויותר של חברות בתכנית ” מכבי שלי “/ פטור מתקופת אכשרה בהתאם לתקנון קופת החולים.
 2. גובה תשלום ההשתתפות העצמית המשולם על ידי הלקוח, כפוף להחלטת קופת חולים ונתון לשינוי על ידה.
 3. אישור זכאות לתיקון ראייה בלייזר בסכום זה, ניתן ע”י קופת חולים מכבי ובכפוף לבדיקה מול מערכות קופ”ח מכבי.
 4. לשם קבלת הזכאות, הלקוח יידרש ע”י CARE להציג את כרטיס קופ”ח שלו ופרטים מזהים נוספים לצורך בדיקה און ליין במערכות הכללית.
 5. סכום ההשתתפות העצמית מותאם ומשתנה לפי סוג הטיפול אליו הותאם הלקוח בהתאם להמלצת הרופא.
 6. אין כפל מבצעים.

 

להלן פירוט ההשתתפות העצמית לפי סוגי הטיפולים החל מה 08.07.2020

 

סוג הניתוח

ניתוח בשתי העיניים

ניתוח בעין אחת

Lasik + Wavefront

988 ש”ח

642 ש”ח

Prk +Wavefront

5,187 ש”ח

3,258 ₪

Intra lasik +wavefront

6,397 ש”ח

4,044 ש”ח

 

 • ניתוח אצל פרופ’ אור קייזרמן בסניף אבן גבירול תל אביב יחויב בתוספת תשלום של 1,550 ₪. לא ינתן החזר ממכבי שלי בגין עלות זו.
 • ניתוח אצל ד”ר יובל דומניץ בסניף מוריה בחיפה, יחויב בתוספת תשלום של 1,349 ₪. לא ינתן החזר ממכבי שלי בגין עלות זו.

 

להלן פירוט ההשתתפות העצמית עד לתאריך ה 07.07.2020

.     תנאים ומחירון למי שאינו חבר מכבי שלי או בכללית פלטינום

הסרת משקפיים ב-359 ₪ לחודש

 • 359 ₪ לחודש וב- 24 תשלומים ללא ריבית (באמצעות כרטיס אשראי או בהוראת קבע)
 • לניתוחים מסוג PRKו-LASIK בלבד.
 • אין כפל מבצעים
 • החברה רשאית לשנות את המחירון ותנאי התשלום בכל עת ע”פ שיקול דעתה
 • חיילים – זכאים להנחה נוספת בסך 500 ₪ בהצגת תעודת חוגר בתוקף.
 • ט.ל.ח

 

בדיקה בתשלום 

שומרת על זכותה לגבות תשלום בגין הבדיקה במקרים מיוחדים, כגון אך לא רק, במקרים הבאים החברה: 

 1. במקרה בו לקוח עבר ניתוח במקום אחר – עלות 500 ₪.
 2. במקרה בו גיל הנבדק הוא 60 ומעלה  עלות 200 ₪.
 3. במקרה בו הלקוח סובל מקרטוקונוס  300 ₪.